Disclaimer voor jazzorno.nl

Jazz or No verleent u hierbij toegang tot jazzorno.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Jazz or No behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op jazzorno.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Jazz or No.

Beperkte aansprakelijkheid

Jazz or No spant zich in om de inhoud van jazzorno.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op jazzorno.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jazz or No.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen, met uitzondering van geluidsfragmenten, liggen bij Jazz or No en haar bezoekers. KopiŽren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jazz or No, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.